Urgentní výroba pro vykrytí dodávky sladkých dobrot

Urgente Produktion von Kartons für unseren regionalen Süßigkeiten-Produzenten: